Talu Arlein/BACS

Diolch am eich cais am siariau. I orffen eich cais, gyrrwch y swm hoffech ei gyfrannu, ynghyd â’ch cyfeirnod. Gweler isod y manylion yr ydych wedi ei ddarparu yn y ffurflen flaenorol:

Value: N/A
Reference: N/A

Rhif Cyfrif: 61378309

Enw’r Cyfrif: Corwen Partnership

Côd didoli: 40-18-14

Cyfeirnod: Fel y rhowsoch yn y ffurflen flaenorol – fel y gallen ni adnabod eich cyfraniad yn erbyn eich ffurflen gais.

Taliadau Tramor:

IBAN GB64HBUK40181461378309 BIC HBUKGB4127C