Digwyddiad Gwirfoddolwyr

Digwyddiad Gwirfoddolwyr

Dewch draw i ddarganfod mwy am y cyfleoedd gwirfoddoli anhygoel sydd ar gael i wneud y fenter gymunedol hon yn llwyddiant. Dyddiad: 17 May, 7yhGwesty’r Owain Glyndwr
Diweddaraf am ein Hymgyrch

Diweddaraf am ein Hymgyrch

Annwyl Gyfranddaliwr, Croeso i grŵp arbennig o 250 o cyfranddalwyr o gwmni arfaethedig Gwesty Cymunedol Owain Glyndwr Cyf. Diolch anferthol i chi i gyd am eich cefnogaeth ar ran grŵp “Achub yr OG”. Oherwydd eich caredigrwydd, gallaf nawr gyhoeddi fod y cynnig...
Uchafbwyntiau’r wythnos lansio yn yr OG

Uchafbwyntiau’r wythnos lansio yn yr OG

Dewch i gael gwybodaeth yn ddyddiol, 4yp tan 7yh Mawrth 1af i’r 3ydd, a 12yp hyd 7yh dydd Sadwrn, 4ydd o Fawrth. Teithiau tywys o gwmpas yr OG pob awr yn ystod y sesiynau gwybodaeth. Owain Glyndŵr yn cyrraedd ar gefn ceffyl 4.45yp, 1af o Fawrth. Côr Meibion Bro...
Pam Achub Gwesty’r Owain Glyndŵr?

Pam Achub Gwesty’r Owain Glyndŵr?

Yn ei anterth, yr OG oedd canolbwynt Corwen – lle cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau teuluol pwysig megis priodasau ac angladdau. Gwariodd llawer o drigolion Corwen â’u partneriaid amser yn y ‘bar gwaelod’ neu mewn digwyddiadau a gynhaliwyd yn yr OG. ‘Calon’...
Uchafbwyntiau’r wythnos lansio yn yr OG

Am Ein Ymgyrch

Mae Gwesty’r Owain Glyndŵr wedi bod ar werth ers nifer o flynyddoedd ac mae’n gyfle delfrydol i’w brynu gan y gymuned. Yn y gorffennol mae wedi bod yn ganolbwynt i lawer o weithgareddau cymdeithasol yng Nghorwen ac mae’n haeddu bod felly eto. Daeth grŵp...